RESSOLATS

VIBRAM

MODEL

XS FLASH

(especial rocòdrom)

GRUIX

5mm

PREU

(AMB IVA INCLÓS)

34€

VIBRAM

MODEL

XS GRIP

GRUIX

3,5mm

PREU

(AMB IVA INCLÓS)

33€

VIBRAM

MODEL

XS GRIP

GRUIX

4mm

PREU

(AMB IVA INCLÓS)

34€

VIBRAM

MODEL

XS GRIP

GRUIX

5mm

PREU

(AMB IVA INCLÓS)

37€

VIBRAM

MODEL

XS EDGE

GRUIX

4mm

PREU

(AMB IVA INCLÓS)

37€

VIBRAM

MODEL

XS EDGE

GRUIX

5mm

PREU

(AMB IVA INCLÓS)

39€

FIVE TEN

MODEL

C-4

GRUIX

4,2mm

PREU

(AMB IVA INCLÓS)

38€

FIVE TEN

MODEL

ONYX

GRUIX

4,2mm

PREU

(AMB IVA INCLÓS)

38€

SPORTIVA

MODEL

FUTURA

GRUIX

4mm

PREU

(AMB IVA INCLÓS)

42€

UNA PUNTERA

PREU (AMB IVA INCLÓS)

6€

DUES PUNTERES

PREU (AMB IVA INCLÓS)

10€

RESSOLATS TALONS

PREU (AMB IVA INCLÓS)

SEGONS SABATER

CANVI DE SIVELLES

PREU (AMB IVA INCLÓS)

SEGONS SABATER

COSIT DESPERFECTES DEL CALÇAT

PREU (AMB IVA INCLÓS)

SEGONS SABATER

BOTES DE MUNTANYA

PREU (AMB IVA INCLÓS)

44€

©2023, Gravetat zero. Tots els drets reservats.